Αύριο η Γ.Σ. της «Δικέφαλος 1924»

0

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της «Δικέφαλος 1924» θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 20 Αυγούστου στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας:

«Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Ολύμπου και Πάτμου, Αμαρούσιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωματικού για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Ενημέρωση των Μετόχων της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΕ σχετικά με την πορεία των εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ».

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 5 Σεπτεμβρίου 2019, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αμαρούσιο (Ολύμπου και Πάτμου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τις μετοχές τους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν στα Γραφεία της Εταιρείας, στην ανωτέρω διεύθυνση, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των αντιπροσώπων των Μετόχων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here